Okolje Piran šolam podarilo zbiralnike deževnice

Javno podjetje Okolje Piran je ob svetovnem dnevu voda lokalnim izobraževalnim ustanovam podarilo 300-litrske zbiralnike deževnice. S to gesto so želeli spodbuditi mlade generacije k odgovornejšemu ravnanju z vodo ter jih ozavestiti o pomenu njene učinkovite rabe.

Zbiralniki padavinskih voda bodo omogočili zbiranje in shranjevanje deževnice za namakanje šolskih vrtov, zalivanje trat in druge namene v okviru izobraževalnih dejavnosti. S tem bodo učenci in dijaki imeli priložnost spoznati pomen varčevanja z vodnimi viri ter razviti trajnostne navade že v zgodnjih letih.

“Zbiranje in večnamenska uporaba padavinskih voda prinašata tako ekonomske kot okoljske prednosti. Z nakupom posod smo želeli šolam olajšati zajemanje deževnice in jim zagotoviti dodaten vir vode. Na ta način bodo lahko v ustanovah zmanjšali porabo dragocene pitne vode in posledično znižali stroške na položnicah,” so prepričani na Okolju Piran.

Kot opomnik, da je voda naravna dobrina, ki mora biti dostopna vsem, je javno komunalno podjetje izobraževalnim institucijam poslalo tudi zemljevid pitnikov, s katerih se je možno odžejati vse leto. Teh je v občini Piran kar 22.