Okolje Piran ponovno poziva k odstranjevanju okuženih palm

OKOLJE Piran d.o.o in Občina Piran obveščata občane, predvsem vse lastnike palm, da se na območju občine Piran nadaljuje akcija zatiranja palmovega vrtača (Paysandisia archon). Palmov vrtač je zelo trdovraten in agresiven škodljivec, ki ga je treba zatreti takoj, v nasprotnem primeru naši vrtovi, javni parki in zelenice ostanejo brez palm. Zato je še posebej pomembno, da bo akcija ukrepanja na vseh vrtovih čim prejšnja in sočasna.

OKOLJE Piran in Občina Piran bosta organizirano pomagali lastnikom palm, ki nas bodo obvestili, da želijo odstranitev okužene palme.

Odstranitev nižjih palm, prevoz in zakop 1 m globoko v zemljo bo OKOLJE izvedlo za 30 €, višje palme pri katerih je potrebna uporaba višinske košare ali platforme pa za 60 €. Razliko do polne višine stroškov bo pokrila Občina Piran, ki je že v letu 2017 zagotovila tudi ustrezno zemljišče za zakop odstranjenih palm. V zvezi s terminom odstranitve palme pokličite na tel. št. 041 273 195 ali na 05 6175040 in se dogovorite za podrobnosti.

OKOLJE Piran, d.o.o. in Občina Piran smo skupaj od decembra 2016 dalje organizirano pomagali pri pravilnem in ustreznem odstranjevanju palm, ki jih je množično napadel palmov vrtač. V tem času smo odstranili 110 palm oziroma izvedli vsa naročila.

Ocenjujemo, da je na terenu še veliko okuženih palm, ki niso bile odstranjene. Prosimo lastnike okuženih palm, da nas pokličejo in se dogovorijo za odstranitev palm oziroma da ukrepajo skladno z Navodili za izvedbo ukrepov izkoreninjenja in zatiranja palmovega vrtača, ki so jih pripravili na Oddelku za varstvo rastlin pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica in so objavljena na spletni strani http://www.kmetijskizavod-ng.si/vr/bolezni-skodljivci/palmov-vrtac .

Ponovno pozivamo lastnike palm, da nemudoma pregledajo vse palme in se odzovejo našemu klicu k ukrepanju, saj škodljivec resno napada in ogroža več vrstam palm.

    

Zadolžena za odnose z javnostmi:
Sandra Martinčić Loboda