Okolje Piran je ob občinskem prazniku podelilo priznanja za posebne dosežke na področju okoljevarstva

Častni naziv “Varuha okolja” sta prejela Bogdan Kozina in Silvester Opara

Življenja v udobju misli, da bo na občinskem območju zgolj komunala poskrbela za zdravo, čisto in urejeno okolje, je že zdavnaj mimo. Zato so se v Javnem podjetju Okolje Piran odločili ob občinskem prazniku podeliti plaketo za posebne dosežke na področju okoljevarstva.

“Okolje nima svojega glasu, zato so posamezniki tisti, ki z vlogo aktivnih občanov ohranjajo njene interese in prispevajo k blaginji naše skupnosti,” so zapisali v utemeljitvi nagrade, ki so jo letos podelili prvič. Njen namen je izpostaviti posameznike, ki se zavzemajo za prijetnejše bivanje vseh občanov in ki s svojim zgledom prenašajo zamisel trajnostnega življenjskega sloga na ostale prebivalce.

Nagrada “varuh okolja” je torej priznanje za opravljeno okoljevarstveno delo in daje pogum za naprej, hkrati pa je tudi spodbuda vsem drugim, ki investirajo svoj čas in energijo za skupno dobro. Izmed posameznikov, ki so ponotranjili pozitivne ekološke vrednote in se trudijo vzpostaviti odgovoren odnos do naravnega okolja, so v Javnem podjetju Okolje s plaketo in denarno nagrado v višini 500€ nagradili dva.

Častni naziv VARUH OKOLJA 2022 sta prejela:
  • SILVESTER OPARA za večletno prostovoljno urejanje zelenic v središču Sečovelj in nesebično vlaganje časa in energije v ohranjanje zdravega življenjskega okolja.
  • BOGDAN KOZINA, urbani tekač iz Šentjan, ki se vsak dan odpravi na tek z vrečko. Vanjo odlaga obcestne odpadke, ki jih med treningom pobere na trasi od Belega križa do Strunjana.

Nagrajencema je plaketo na sobotni prireditvi v skladišču soli Grando podelil župan občine Piran Đenio Zadković.