Okolje in Občina Piran prijavila nelegalno postavljen gostinski objekt v središču Portoroža

V sredo, 21. 6. 2023,  je med gostinskima lokaloma Kapelca bar in Kleopatra Club v središču Portoroža vzniknil gostinski objekt, za katerega investitor ni priodbil potrebnih soglasij solastnikov skupne površine. Eden izmed oškodovanih solastnikov je tudi Javno podjetje Okolje Piran, ki je zoper investitorja podalo prijavo pristojnim organom.

Gostinski kiosk je na nepremičnini s parcelno številko 1570/4 k.o. Portorož samovoljno in na silo postavila neznana oseba, ki o nameri ni seznanila solastnika skupne površine, Javnega podjetja Okolje Piran d.o.o, niti od slednjega pridobila soglasij, potrebnih za tovrsten poseg.

»Ker objekt krni podobo kraja in je v nasprotju z veljavnimi prostorskimi akti Občine Piran ter postavljen brez ustreznih dovoljenj, je Okolje Piran v četrtek dopoldne poslalo prijavo medobčinskemu inšpektoratu, republiški gradbeni inšpekciji ter policiji,« so sporočili iz Okolja, ki želi s takojšnjim ukrepanjem preprečiti podobne prakse prisvajanja skupnih površin in nekontroliranega širjenja v javni prostor ter izboljšati nivo gostinske ponudbe kot tudi skrb za urejen videza kraja, saj tovrstni prefabricirani zabojniki po njihovem prepričanju ne sodijo v srce najpomembnejšega obmorskega turističnega letovišča v Sloveniji.