Odziv na pisanja o gostinskem lokalu Mystique v Portorožu

V Javnem  podjetju Okolje Piran, d.o.o. se odzivamo na pisanja na družbenih omrežjih, predvsem v facebook skupini Gibanje Portorož, ki ga upravlja politična stranka GZOP, saj smo ogorčeni nad navedbami predstavnika podjetja Jurca d.o.o., ki je najemnik gostinskega lokala Mystique (bivši Štrigon).

Zgodba z omenjenim poslovnim prostorom ima zelo razgibano zgodovino, saj je tudi prejšnji najemnik v preteklosti poskušal oblatiti ime našega podjetja, ko je poskušal zmanjšati višino najemnine, ki jo je sprejel ob podpisu najemne pogodbe. S prejšnjim najemnikom smo se poslovili tako, da smo od njega odkupili inventar lokala v vrednosti 41.000 EUR, odkupili smo umetniška dela v višini 19.000 EUR, dolg iz naslova najemnine v višini 18.000 eur pa kompenzirali s služnostjo nad kanalizacijo, ki je potekala v zasebnih prostorih bivšega najemnika.

Po izpraznitvi smo na lastne stroške poslovni prostor uredili in ga pripravili za oddajo novemu najemniku. Z javnim razpisom smo dobili novega najemnika, podjetje Jurca d.o.o.

Podjetje Jurca d.o.o. je bilo prodano po šestih mesecih od sklenitve pogodbe o najemu našega poslovnega prostora. Podjetje je odkupila druga fizična oseba, pravno-formalno se za naše podjetje, glede najema našega prostora, ni spremenilo nič – podjetje Jurca d.o.o. je ostal najemnik tega prostora.

Nov lastnik podjetja Jurca d.o.o. je lokal odprl malo pred začetkom prenovitvenih-gradbenih del v sosednjem lokalu, zato verjamemo, da je v dnevnem času lokal utrpel finančno škodo, zvečer pa je lahko normalno obratoval. Z razumevanjem smo ponujali sodelovanje pri organizaciji večernih dogodkov, prilagajali smo se s predvajanjem filmov na plaži, končno pa tudi odobrili 50% znižanje najemnine za čas izvajanja del v sosednjem lokalu. Škoda, da najemnik po končani obnovi ni spremenil urnika, temveč je še celo poletje obratoval od 17.00 do 24.00 ure, kar je tudi morda prispevalo k slabšemu poslovanju.

Za boljše obratovanje omenjenega lokala in z namenom, da bi se dva sosednja gostinska lokala čim manj motila med seboj oziroma, da bi vsak lokal lažje opravljal svojo dejavnost, smo vzeli v najem vmesni prostor (med dvema lokaloma), ki sedaj služi kot skladišče za rekvizite za potrebe delovanja naše plaže.

Podpiramo lokalno ponudbo, ki jo je najemnik – novi lastnik podjetja, vpeljal. Že nekaj krat smo tudi javno izrazili stališče glede ponudbe v naših lokalih, kar je jasno razvidno v vsakem javnem razpisu za oddajo poslovnih prostorov. Zavedamo se, da smo eni redkih, ki lahko vplivamo na kakovost ponudbe v kraju, zato v razpisih za najem poslovnih prostorov v naši lasti postavljamo določene pogoje, ob zadnjem razpisu smo izrecno prepovedali določeno ponudbo (npr. prodaja kebaba).

Po svojih močeh se trudimo, podpiramo in pomagamo vsakemu našemu najemniku, da sledi načelom dobrega gospodarja, nismo pa edini dejavnik, ki vpliva na izid poslovanja podjetja. Določene odločitve, kot na primer nakup podjetja brez skrbnega finančnega pregleda podjetja, so za vsakega podjetnika lahko usodne, ne glede na druge dejavnike. In ravno zaradi začetnih problemov pri poslovanju lokala smo novemu lastniku podjetja/najemniku omogočili tudi odlog pri plačilu najemnine.

V javnosti neradi razpravljamo o naših poslovnih odločitvah, vendar menimo, da je v tem primeru povsem pravilno, da javnost seznanimo z dejstvi. Osebna mnenja posameznikov, ki v imenu »demokracije« žalijo dobro ime našega podjetja, v katerem se zaposleni vsakodnevno trudimo zasledovati poslanstvo, zaradi katerega smo ustanovljeni, ne bodo vplivala na naše nadaljnje delo. To bo tudi v bodoče potekalo v skladu z veljavno zakonodajo in s posluhom za ljudi.

S spoštovanjem.

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                                           Direktor družbe:
Sandra Martinčić Loboda                                                                                            Alen Radojkovič