Odlična kakovost kopalnih voda

Agencija RS za okolje je pretekli teden ob izvajanju monitoringa kopalnih voda ugotovila naglo povečanje onesnaženosti na plaži med Portorožem in Piranom.

Intervencijska ekipa Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o. je reagirala takoj, ko je odkrila izvor povečanja onesnaženosti in okvaro na sistemu odvajanja odpadnih voda nemudoma odpravila.

Ob tem poudarjamo, da je kakovost kopalnih voda na vseh ostalih kopališčih odlična in neoporečna. Povečano stopnjo onesnaženosti v morju smo zaznali le na enem kopališču, vsa ostala kopališča v občini Piran pa so bila vseskozi primerna za kopanje.

Dodajamo, da je med OKOLJEM Piran, d.o.o. in vsemi ustreznimi državnimi institucijami ter drugimi organi neprestano potekala komunikacija, prav tako tudi z Hoteli Bernardin d.d..

Na današnjem sestanku na NIJZ je bilo sklenjeno, da se lahko rdeča zastava sedaj sname in je kopalna voda ustrezna za kopanje tudi na tem delu občine Piran.

 

Direktor: Alen Radojkovič