Od petka spet vrvež na otroških igralih v Fiesi

Javno podjetje Okolje Piran danes začenja s postavitvijo nadomestnih igral na igrišču v Fiesi, ki bodo različnim starostnim skupinam otrok med poletno sezono ponujala možnost aktivnega preživljanja prostega časa. Dela bodo končana do petka, 4. avgusta.

Spomladi odstranjena igrala, ki so bila preveč dotrajana za varno uporabo, bodo za čas poletne sezone nadomestila nova. Izvajalec del, podjetje Hartis d.o.o., bo s pripravo podlage in temeljev pričel danes, v sredo bo sledila postavitev dvojne gugalnice, previsne gugalnice in vzmetnega igrala proizvajalca Taurus Sport, dela pa se bodo zaključila predvidoma v petek z zasutjem površine s prodcem.

Ker je trenutno v pripravi projektna naloga celovite prenove fieškega prostora s ciljem ohranitve naravnih danosti območja, bodo igrala v primeru, da se ne bodo skladala z rešitvijo ureditve travnika, premeščena na drugo igrišče, v Fieso pa nameščena ustreznejša, premišljeno izbrana, ki bodo zagotavljala še več zabave v zelenem okolju.