Obvestilo o začasni postavitvi skupnega zabojnika za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v Novi vasi nad Dragonjo

Stanovalce Nove vasi nad Dragonjo obveščamo, da je komunalnim vozilom Javnega podjetja Okolje Piran onemogočen dostop do določenih prevzemnih mest v naselju zaradi poškodovanega odseka cestišča med hišnima številkama Nova vas nad Dragonjo 46 in 38.

Da bi omogočili ustrezno ravnanje z odpadki, smo pri hišni številki 16, poleg zabojnikov za papir in mešano komunalno embalažo, začasno postavili še skupni zabojnik za mešane komunalne odpadke.

Gospodinjstva, do katerih trenutno ni možen dostop s komunalnim vozilom naprošamo, da do nadaljnjega mešane komunalne odpadke odlagajo v novi skupni zabojnik.

Ta ukrep je začasen in bo veljal dokler ne bo cesta ponovno normalno prevozna.

Za razumevanje in sodelovanje se vnaprej zahvaljujemo.