Obvestilo o ukinitvi ekološkega otoka pri Žekarju v Sečovljah

Ekološki otok »pri Žekarju« v Sečovljah je že dlje časa podvržen nenehnemu nepravilnemu odlaganju odpadkov. Stanje je kljub poostrenim nadzorom in ozaveščanju o pravilnem odlaganju vedno slabše.

Problematika z nedovoljenim odlaganjem odpadkov na omenjenem ekološkem otoku je postala neobvladljiva, saj se nepravilno odloženi odpadki, med njimi kosovni odpadki, zeleni rez, gradbeni in nevarni odpadki, pojavljajo vsakodnevno.

Tovrstno stanje je moteče za okolico, zaradi dodatnega čiščenja in razvrščanja odpadkov pa povzroča tudi stalne nepotrebne dodatne stroške. Zato smo v Javnem podjetju Okolje Piran sprejeli odločitev, da ekološki otok ukinemo.

Gospodinjstva, vključena v sistem ravnanja z odpadki, imajo zagotovljen odvoz biorazgradljivih odpadkov, mešane embalaže in mešanih komunalnih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«. Za odlaganje odpadnega embalažnega stekla in papirja ostaja na voljo ekološki otok pri objektu nekdanje Droge. Kosovni odpad, zeleni rez, odrabljeni tekstil, električne in elektronske naprave ter ostale kosovne odpadke pa lahko uporabniki brezplačno pripeljejo v Zbirni center Dragonja od ponedeljka do petka med 6. in 17. uro ter ob sobotah med 7. in 12. uro.