Obvestilo o trenutnem stanju v vodooskrbi slovenske Istre

Voda je trenutno po vsem območju, ki ga Rižanski vodovod oskrbuje s pitno vodo, zdravstveno ustrezna in varna za uživanje.

Včerajšnje padavine so nekoliko omilile težavo z izdatnostjo vodnega vira reke Rižane. Po podatkih ARSO je bilo na Brkinskem območju cca 20 mm/m² padavin, kar se pozna v rahlem dvigu nivojev v vodnjakih v črpališču Podračje, vendar ne toliko, da bi naravni izvir oživel.  Tudi poraba je bila včeraj nižja in je znašala 28.974 m³ oz. 335 l/s.

S prevozi vode z avtocisternami je bilo v vodarno Rižana v Cepkih v 24 urah prepeljano 700 m³ surove vode, kar je tudi pripomoglo k manjšemu črpanje podtalnice in s tem ustvarjanje prihrankov v podtalnici.

Glede na nekoliko zvišanje nivojev vode v vodnjakih Rižanski vodovod Koper ocenjuje, da se je stanje za cca 10 dni  izboljšalo. Tudi količina vode v reki Rižani se je nekoliko povečala in trenutno na merilnem profilu znaša 115 l/s. Kljub temu uporabnike še nadalje pozivamo, da se striktno držijo sprejetih ukrepov prepovedi rabe vode za nenujne potrebe in racionalno trošijo vodo.