Obvestilo o spremembi načina zbiranja odpadnega papirja in kartona

Javno podjetje Okolje Piran bo 22.3.2021 na določenih območjih ukinilo zbiranje papirja »od vrat do vrat«. Namesto tega bo uvedeno zbiranje odpadnega papirja in kartona v namenskih zabojnikih, ki bodo nameščeni na skupnih prevzemnih mestih. 

Odvozov odpadkov bo v obdobju marec 2021 – februar 2022 še naprej potekal po sistemu »od vrat do vrat«. Vreče za ločeno zbiranje mešane embalaže in biorazgradljive kuhinjske odpadke bodo uporabnikom dostavljene konec maja, konec septembra in konec januarja, rdečih vreč za zbiranje odpadnega papirja in kartona pa prebivalci nekaterih območij ne bodo več prejeli, saj se v skladu z Uredbo o obvezni občinski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov ponekod spremenja način zbiranja odpadnega papirja in kartona.

Uredba v 8. členu določa vrste odpadkov, ki se zbirajo po sistemu »od vrat do vrat«, in sicer mešane komunalne odpadke, biorazgradljive kuhinjske odpadke ter odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov. Zaradi zahtev zakonodaje bomo 22.3.2021 odpadni papir in karton pričeli zbirati v namenskih zabojnikih, ki smo jih namestili na skupna prevzemna mesta ter ukinili zbiranje papirja »od vrat do vrat«.

Praznjenje zabojnikov na zbiralnicah (ekoloških otokih) je upravičen strošek izvajanja javne službe, hkrati pa je to tudi eden od ukrepov za zmanjšanje količine odpadne plastike – rdečih vrečk.

Upamo, da boste spremembo pozitivno sprejeli in da boste papir še naprej dosledno ločevali.