Obvestilo o splošni deratizaciji

Javno podjetje Okolje Piran d.o.o. bo v drugi polovici prihodnjega tedna izvajalo splošno sistematsko deratizacijo javnega kanalizacijskega omrežja v občini Piran.

Drugo letošnje preventivno zatiranje glodavcev z obešanjem parafinskih vab na pokrove kanalizacijskih jaškov bo potekalo

od srede, 7.7.2021 do petka, 9.7.2021.

Postopek bo izveden v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem.

Zaradi pojava mišje mrzlice na Primorskem občane in občanke pozivamo, da sočasno opravijo tudi deratizacijo zasebnih kanalizacijskih kanalov in priključkov iz stanovanjskih hiš, kamor se lahko glodavci zatečejo med deratizacijo javnega omrežja, in tako pripomorejo k večji učinkovitosti akcije ter zajezitvi morebitnega širjenja bolezni.

V primeru neugodnih vremenskih razmer bo termin izvedbe prestavljen na kasnejši datum. Javnost bo o morebitnih spremembah pravočasno obveščena.

Dodatne informacije in pojasnila so zainteresiranim občanom na razpolago na telefonski številki 05/617-50-00 ali na elektronskem naslovu info@okoljepiran.si.