Obvestilo o splošni deratizaciji

 

Javno podjetje Okolje Piran d.o.o. bo prihodnji teden izvajalo splošno sistematsko deratizacijo javnega kanalizacijskega omrežja v občini Piran.

Prvo letošnje preventivno zatiranje glodavcev z obešanjem parafinskih vab na pokrove kanalizacijskih jaškov bo potekalo

od ponedeljka, 8.3.2021 do srede, 10.3.2021.

Postopek bo izveden v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem.

V primeru neugodnih vremenskih razmer bo termin izvedbe prestavljen na kasnejši datum. Javnost bo o morebitnih spremembah pravočasno obveščena.

Z željo po čim bolj učinkoviti deratizaciji vse uporabnike kanalizacijskega omrežja naprošamo, naj ostankov hrane in odpadnih olj ne mečejo v kanalizacijske odtoke.

Dodatne informacije in pojasnila so zainteresiranim občanom na razpolago na telefonski številki 05/617-50-00 ali na elektronskem naslovu info@okoljepiran.si.

 

Služba za odnose z javnostmi:                                                      Direktor družbe:
Jana Pines                                                                                        Gašpar Gašpar Mišič