OBVESTILO O POOSTRENEM NADZORU ODLAGANJA ODPADKOV

Spoštovani sobodajalci,

skladno z določili Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Piran (UL RS 5/2012) vas pozivamo, da odpadke, nastale pri izvajanju sobodajalske dejavnosti, postavite pred vhod v stavbo v skrbno zavezanih namenskih vrečkah ob predpisani uri odlaganja odpadkov.

To pomeni, da lahko odpadno embalažo in druge komunalne odpadke v poletnem času ( od 1.5. do 30.9.) odložite na prevzemno mesto na ulici izključno med 22.00 uro zvečer in 7.00 uro zjutraj, biorazgradljive kuhinjske odpadke pa v rjavi posodi ali tesno zavezani biorazgradljivi vrečki med 18. in 20. uro.

V kolikor staro mestno jedro zapustite prej, lahko predate vse frakcije odpadkov na ekoloških otokih:

  • pri avtobusni postaji na Dantejevi ulici
  • pri obzidju (Ulica IX. koprusa)
  • na Rozmanovi ulici
  • na Oljčni poti
  • na Punti

V poletnem času bomo v sodelovanju z Občinsko inšpekcijo poostrili nadzor nad odlaganjem odpadkov ter ob ugotovljeni kršitvi povzročitelja kaznovali z globo 200 evrov.

V izogib sankcijam vas pozivamo, da dosledno spoštujete urnik odlaganja odpadkov in si skupaj z nami prizadevate za izboljšanje higienskih standardov, ki so v času razsajanja koronavirusa ključ turistične privlačnosti.

Hvala za sodelovanje in upoštevanje navodil.