Obvestilo o ponovni dezinsekciji javnega kanalizacijskega omrežja

 

Javno podjetje Okolje Piran bo prvi teden v juniju ponovilo dezinsekcijo javnega kanalizacijskega omrežja na območjih Lucije in Pirana, kjer so krajani zaznali povečan pojav ščurkov.  

Ponovitev dezinsekcije bo potekala med 1. in 5. junijem na novo ugotovljenih žariščih v bližini ulice Istrskega odreda v Luciji, v ulici Svobode v Piranu ter na drugih mikro lokacijah.

Za večjo učinkovitost občanom in občankam priporočamo, da poskrbijo tudi za dezinsekcijo kanalizacijskih omrežij in priključkov v stanovanjskih objektih ter drugih stavbah v zasebni lasti, kamor se insekti zatečejo med toplim zamegljevanjem jaškov in cevi javne kanalizacije.

V primeru neugodnih vremenskih razmer bo termin izvedbe prestavljen na kasnejši datum. Javnost bo o morebitnih spremembah pravočasno obveščena.

Dodatne informacije in pojasnila so zainteresiranim občanom na razpolago na telefonski številki 05/617-50-00 ali na elektronskem naslovu info@okoljepiran.si.