Obvestilo o nadzoru hišnega kompostiranja

Obveščamo vas, da nadaljujemo s poostrenim nadzorom nad ločevanjem odpadkov. Ugotavljamo, da je v mešanih komunalnih odpadkih (v črni posodi) še precejšen delež koristnih odpadkov, ki jih je prepovedano odložiti na odlagališču.

Med aktivnosti, ki jih bomo izvajali v naslednjih mesecih, smo vključili tudi nadzor hišnega kompostiranja.

Skladno z Odlokom o ravnanju z odpadki (UL RS 5/12) in 8. členom Pravilnika o tarifnih postavkah (UL RS 66/12) se uporabnikom / gospodinjstvom, ki kompostirajo, ne obračunava storitev ravnanja z biorazgradljivimi odpadki.

Kompostiranje odpadkov mora biti v skladu s 5. točko 6. člena Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozov odpadkov v občini Piran (UL RS 66/12).

V kolikor bomo ugotovili, da uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz tehničnega pravilnika in jih tudi v 30 dnevnem roku ne bo izpolnil, ga bomo vključili v sistem obveznih storitev zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada.

Med izvajanjem terenskih kontrol hišnega kompostiranja vas prosimo za sodelovanje in razumevanje, vsekakor pa lahko računate na našo pomoč s svetovanjem pri samem ločevanju odpadkov. Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko 031-672 713 g. Zoran Pihler ali 05-6175041 ga. Sandra Martinčič Loboda.

Varujmo naše okolje, ločujmo odpadke!