Obvestilo o dezinsekciji javnega kanalizacijskega omrežja

 

Javno podjetje Okolje Piran bo konec junija ponovilo dezinsekcijo javnega kanalizacijskega omrežja.   

Dezinsekcija bo opravljena na celotnem javnem kanalizacijskem omrežju med 29. junijem in 1. julijem. Za večjo učinkovitost občanom in občankam priporočamo, da izvajalcem ob prihodu omogočijo tudi dezinsekcijo kanalizacijskih omrežij in priključkov v stanovanjskih objektih ter drugih stavbah v zasebni lasti, kamor se insekti zatečejo med toplim zamegljevanjem jaškov in cevi javne kanalizacije.

V primeru neugodnih vremenskih razmer bo termin izvedbe prestavljen na kasnejši datum. Javnost bo o morebitnih spremembah pravočasno obveščena.

Dodatne informacije in pojasnila so zainteresiranim občanom na razpolago na telefonski številki 05/617-50-00 ali na elektronskem naslovu info@okoljepiran.si.