Obnovljeno parkirišče v Strunjanu je ponovno odprto

 

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. je v sodelovanju z gradbenim podjetjem CPK d.d. Koper, do predvidenega datuma uredilo in ponovno odprlo parkirišče, tako imenovano »Stjuža« v Strunjanu.

IMG_1641  IMG_1644

Zaključek tretjega dela investicije

OKOLJE Piran, d.o.o. je z ureditvijo parkirišča zaključilo s 3. delom investicije v obmorskem delu Strunjana. V prvem delu je občina Piran, s pomočjo evropskih sredstev uredila Ribiško pristanišče, sledila je premestitev ceste od plaže proti Stjuži do novega, delno asfaltiranega parkirišča, za potrebe kopalcev, turistov in vseh ostalih obiskovalcev kraja.

 

Prihodnje leto nadaljevanje urejanja infrastrukture in tudi plaže

Direktor Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o., Alen Radojkovič, z veseljem ugotavlja, da je to področje Strunjana s pomočjo evropskih in občinskih sredstev pridobilo na vrednosti saj smatra, da je območje, ob vsej svoji naravni lepoti, sedaj še bolj urejeno in prijazno do vseh obiskovalcev Strunjana. Dodaja, da se že v naslednjem letu pričakuje še dodatne investicije na tem področju, vezane na infrastrukturo, ceste, pločnike, pa tudi samo plažo.

 

Cene parkiranja ostajajo iste, začetna ura parkiranja še naprej 1,00 € 

Obstoječa javna površina oz. cestišče je bilo v skladu s projektom na novo asfaltirano, parkirne površine pa so ostale peščene. Na parkirišču oz. na levem delu ceste proti plaži so  pridobljeni tudi novi, dodatni parkirni prostori.

Delavci OKOLJA Piran, d.o.o. so na parkirišču na novo posadili nekaj dreves, ki bodo v prihodnjih letih senčila parkirne prostore oz. avtomobile na njih.

Na parkirišču je na novo postavljen tudi vodni jašek, s pomočjo katerega bodo delavci lahko po potrebi zalivali zelenice in zasajene rastline. Voda na parkirišču je pomembna pridobitev tudi za razne prireditve, ki so organizirane na samem parkirišču, kot je tradicionalni praznik kakijev. Poleg zgoraj naštetega je bil v dolžini cca 100 m saniran meteorni kanal ob cestišču, kjer se je ob deževju zadrževala voda in s tem povzročala nepotrebne nevšečnosti na cestišču. Celotna investicija sanacije parkirišča je znašala cca 69.000 €, ki je bila financirana iz naslova najemnine za uporabo javne infrastrukture s strani Občine Piran.

Ne glede na višino investicije, cene storitev parkiranja na parkirišču Stjuža ostajajo nespremenjene. Za krajane Strunjana oz. imetnike ustreznega abonmaja je parkiranje brezplačno. Cena mesečnega parkiranja za prebivalce občine Piran znaša 13,00 €, prav toliko znaša tudi mesečno parkiranje zaposlenih na območju Strunjana. Vsi ostali obiskovalci in uporabniki parkirišča pa storitve parkiranja plačajo po veljavnem ceniku, po katerem znaša vsaka začetna ura parkiranja 1,00 €.

IMG_1628  IMG_1661