Obnova pokopališkega zidu v Sv. Petru

 

Javno podjetje Okolje Piran bo v sklopu investicijsko vzdrževalnih del jutri pričelo z obnovo zidu na pokopališču v Sv. Petru.

Dela bodo obsegala sanacijo severnega vogala in postavitev ekološkega otoka na južnem delu, kjer je cipresa razprla betonske vogalne zidake. Ograjen ekološki otok s tamponskim nasutjem bo urejen izven pokopališča, medtem ko bo voda z novim kamnitim koritom prestavljena na notranjo stran zidu.

Podjetje Lulić d.o.o. iz Portoroža bo z izvedbenimi deli zaključilo do polovice novembra, okvirni strošek investicije pa bo znašal približno 4.000 evrov.