OKOLJE Piran je prevzelo v upravljanje plažo pod hotelom Metropol

Občina Piran je danes podpisala s Hoteli Metropol razvezo pogodbe o podelitvi pravice rabe z dne 26.8.1994 in ustanovitvi podelitve pravice užitka na Plaži Metropol v korist Javnega podjetja OKOLJE Piran. S prekinitvijo pogodbe, ki je bila prvotno sklenjena za obdobje 50 let, prehaja Plaža Metropol ponovno pod upravljanje Občine Piran. Za urejenost in delovanje plaže, ki je v preteklih letih zaradi neurejenosti kazila izgled portoroške obale, bo po novem skrbelo Javno podjetje OKOLJE Piran.

Občina Piran je po razvezi pogodbe s Hoteli Metropol predala Plažo Metropol v dolgoročno urejanje Javnemu podjetju OKOLJE Piran. To  bo plažo v času kopalne sezone (po pridobitvi vodnega dovoljenja) upravljalo v smislu javne površine za namen kopanja in rekreacije, urejene javne površine za splošno javno rabo in v času izven kopalne sezone za ostale rekreacijske namene – skladno s pojmom javnega interesa. V času kopalne sezone bo Javno podjetje OKOLJE Piran skrbelo med drugim za: oddajo senčnikov in ležalnikov, morebitno najemniško oddajo zemljišč, začasno uporabo zemljišč za začasna prodajna mesta, oddajo športnih rekvizitov, postavitev ali omogočanje postavitev začasnih gostinskih objektov itd..

Javno podjetje OKOLJE Piran bo sicer nemudoma prevzelo na Plaži Metropol skrb za red, čistočo in urejenost kopališča ter obalne promenade, kjer bo kopalcem zagotovilo varen dostop v morje. Ponudbo na travnatem delu površine bo podjetje dopolnilo z ležalniki, sanitarijami ter prostorom za prvo pomoč, v času urejanja vodne pravice pa na tem delu plaže ne bo opravljalo kopališke dejavnosti, kar pomeni, da kopališče uradno ne bo obratovalo in bo kopanje na lastno odgovornost. Kljub temu bodo potapljači še ta teden z morskega dna odstranili vse odpadke, do konca sezone pa bo za zagotavljanje reda prisoten reševalec iz vode.

Da bo delovanje Plaže Metropol učinkovitejše je Občina Piran dosegla še dogovor s podjetjem Maksimiljan, ki bo omogočilo Javnemu podjetju OKOLJE Piran brezplačno uporabo dela objekta na naslovu Obala 20 za potrebe sanitarij, prostora za prvo pomoč, prostora za reševalce, garderobne prostore in prostora za prhanje. Podoben dogovor je dosegla Občina Piran s Hoteli Metropol o brezplačnem užitku na delu nepremičnine 5526/24, ki predstavlja travnati del ob betonski ploščadi Plaže Metropol v korist Javnega podjetja OKOLJE Piran za obdobje 28 mesecev. Delovanje Plaže Metropol bo tako v prihodnosti bolj urejeno in celovito.