Občina Piran in Javno podjetje Okolje Piran začenjata z urejanjem Kanala svetega Jerneja

Kanal svetega Jerneja v Seči, ki je predstavljal v smislu brezvladja in zanemarjenosti že desetletja lokalno in nacionalno sramoto, bosta Občina Piran in Javno podjetje Okolje Piran začela urejati skladno s potrditvijo odloka o pristanišču in koncesijski pogodbi. Upravljanje bo obsegalo območje s površino 31.376 kvadratnih metrov, od koder bomo odstranili potopljene barke ter z lastniki plovil začeli sklepati dogovore o plačilu vzdrževalnine oziroma po ureditvi priveznih mest stroške privezov. Jernejev kanal, kot ga imenujemo pogovorno, bi lahko že v nekaj letih veljal ob kulisi bližnjih solin med najlepše kotičke slovenske obale.

Upravljanje Kanala sv. Jerneja je Javno podjetje Okolje Piran uradno prevzelo 7. maja. V teh dneh začenjajo v podjetju z izvajanjem vzdrževalnih del – čiščenjem degradiranega območja, odstranjevanjem potopljenih plovil in sklepanjem dogovorov o plačilu vzdrževalnine z lastniki privezanih plovil, ki bodo lahko v kanalu ostali najdlje do začetka izgradnje mostovža.

Vrednost nadomestila za vzdrževanje priobalnega območja začasnih privezov bo za plovila krajša od 4,5 metra znašalo letno 345,78 evrov, za plovila do 6,5 metra 613,87 evrov, za ostale barke, ki ne presegajo dolžine 14,5 metra, pa bo razpon letnega nadomestila segal od 613,87 do 2556,69 evrov.

Iz naslova vzdrževalnin bo Javno podjetje Okolje Piran letno dobilo približno 138.000 evrov. Z omenjeno vsoto bo podjetje krilo stroške odstranjevanja potopljenih in zapuščenih plovil, ki predstavljajo potencialni vir onesnaženja, postavitev ekoloških otokov, iznos odpadnega materiala ter druga vzdrževalna dela. »Projekt je zasnovan tako, da bo samovzdržen in ne bo bremenil občinskega proračuna. V prvi fazi se bo financiral iz vzdrževalnin uporabnikov oz. uzurpatorjev prostora, kasneje pa iz priveznin,« je izpostavil direktor Okolja Piran Gašpar Gašpar Mišič.


Kanal bo povezoval lesen mostovž

V kasnejši fazi je na področju vodnega dovoljenja načrtovana izgradnja lesene sprehajalne poti z urejenimi dostopi do plovil in opremo za privezovanje. Mostovž bo od kopnega odmaknjen najmanj dva metra, kar bo omogočalo plovilom varno plovbo po sredinskem delu struge, s tovrstno zasnovo pa bodo zavarovani tudi obstoječi habitatni tipi, kar predstavlja osnovo trajnostne ureditve in varovanja okolja, ki bo na degradiranem območju izvedeno z naravnimi materiali in okolju prijaznimi rešitvami.

Župan Občine Piran Đenio Zadković je ob tem dodal, da bo okoli 1200 metrov dolga lesena promenada predstavljala dobrodošlo pridobitev zlasti za obiskovalce, saj bo nudila nadaljevanje pešpoti, ki vodi iz Portoroža prek Lucije in rta Seča do Krajinskega parka Sečoveljske soline. To bo hkrati tudi učna pot, saj bodo lahko sprehajalci ob njej opazovali številne zaščitene rastlinske in živalske vrste.

Po zaključeni investiciji bo v kanalu na robu Sečoveljskega krajinskega parka urejenih 280 privezov za plovila dolžine do 6 metrov. Konec oktobra 2020 je bilo v Jernejevem kanalu sicer evidentiranih 243 plovil. Pravico koriščenja privezov bodo imeli prosilci, ki bodo izpolnjevali pogoje iz razpisa in katerih plovila bodo ustrezala merilom občinskega odloka. Plovila, ki po merah ne bodo ustrezna in ne bodo izbrana na razpisu, bodo morala zapustiti kanal.