Ob svetovnem dnevu Zemlje smo zasadili pet dreves

Čeprav obsežnih akcij za obeležitev svetovnega dneva Zemlje tudi letos ni bilo mogoče načrtovati, smo v piranski občini dan, ki opozarja na ranljivost in enkratnost našega planeta, obeležili z zasaditvijo petih dreves.

Z namenom krepitve odpornosti urbanega ekosistema in blaženja podnebnih sprememb so v Strunjanu za lopato prijeli podžupanja Občine Piran Manuela Rojec, direktor Krajinskega parka Strunjan Robert Smrekar, predstavnik krajevne skupnosti Strunjan Gianfranco Giassi in direktor Okolja Piran Gašpar Gašpar Mišič, ter na zelenici avtobusne postaje zasadili tri sadike istrskega črnega hrasta.

Pri izboru lokacije in drevesnih vrst so bile ključne želje občanov, rastne razmere ter prilagodljivost vrste na okolje, medtem ko je šlo pri posaditvi pinij na kopališču Korotan in nasproti parka Rastelli za regeneracijo naravnega okolja, ki ga je lani prizadelo močno neurje.

Z delovno akcijo so vsi sodelujoči želeli simbolno spodbuditi občane in občanke k razmišljanju, kako lahko izboljšajo odnos do našega planeta in jih motivirati k aktivnemu in odgovornemu delovanju.

Mestno drevje ima namreč v urbanih okoljih pomembno ekološko funkcijo, saj pripomore k zniževanju temperature zraka in tal, daje senco, filtrira zrak, zmanjšuje koncentracijo ogljikovega dioksida in podaljšuje čas odtoka meteorne vode, kar pomembno vpliva na kakovost mestne klime. Poleg tega imajo drevesa tudi družbeno funkcijo, saj z dušenjem hrupa izboljšujejo kvaliteto bivanja človeka v mestu ter nenazadnje spodbujajo druženje ljudi in rekreacijo na odprtih prostorih.