Nujno obvestilo lastnikom zemljišč, kjer vejevje sega na javno površino

Okolje Piran, d.o.o. obvešča lastnike in uporabnike vrtov, dvorišč in zemljišč, da bodo v ponedeljek, 7. avgusta pričeli z obrezovanjem in odstranjevanjem vejevja in živih mej, ki segajo na javno površino. Stroške posega bodo nosili lastniki in uporabniki zemljišč, ki kljub dosedanjim pozivom tega niso storili.

Vejevje in žive meje, ki segajo na javno površino, ogrožajo varnost udeležencev v prometu, povzročajo  težave in motnje pri izvajanju obvezne občinske javne službe zbiranja odpadkov, hkrati pa povzročajo škodo na vozilih.

Odlok o čiščenju in urejanju ter posebni rabi javnih površin (UO PN 19/2008) določa, da morajo lastniki svojo okolico redno vzdrževati tako, da se doseže in ohrani primeren videz, prepreči onesnaževanje in zagotovi normalna raba javnih površin.

V kolikor se lastniki in uporabniki zemljišč želijo izogniti stroškom odstranjevanja motečih vej in živih mej, naj nemudoma sami poskrbijo za odstranitev ter tako prispevajo k urejenemu in čistemu videzu kraja.

Seznam ulic, kjer vejevje najbolj ovira prehod vozil: Semova, Letoviška, Ulica Borcev, Rozmanova, Regentova, Razgled, Pacug, Ulica IX. Korpusa, Kozinova, Kogojeva, Kosovelova, Kosmačeva, Garibaldijeva, Božidarja Jakca,  Bazoviška, Seča, Strunjan in druge.

 
Zadolžena za odnose z javnostmi:
Sandra Martinčić Loboda