Nujni ukrepi za zmanjševanje porabe vode

Nujni ukrepi za zmanjševanje porabe vode

Obveščamo vas, da od petka, dne 19.7.2019 dalje veljajo posebni varčevalni ukrepi za zmanjšanje porabe pitne vode. Odločitev so soglasno sprejeli župani vseh štirih istrskih občin, izvajanje ukrepov je obvezno za občinska komunalna podjetja, k racionalni rabi pozivamo tudi vse naše uporabnike.

Poraba vode se v poletnih mesecih v naši občini poveča kar za trikrat, s predvidenimi ukrepi pa bomo ohranjali omejene razpoložljive količine pitne vode:

  • Zalivanje zelenic in drugih površin bo omejeno, in sicer enkrat do največ dvakrat na teden, kjer bo mogoče, bomo za zalivanje uporabili alternativne vodne vire.
  • Omejeno bo čiščenje ulic, cest in drugih javnih površin, za pranje javnih površin bomo uporabljali izključno alternativne vodne vire.
  • Na javnih kopališčih in drugih površinah bomo povečali nadzor nad porabo vode in pozivali k racionalni rabi vode.

 

Prosimo vse naše uporabnike za razumevanje, hkrati pa pozivamo k spoštovanju priporočil naših županov:

  • Pitno vodo uporabljajte le za najnujnejše namene, ki so osnova za življenje in delo.
  • Omejite zalivanje vrtov in zelenic, namakanje kmetijskih ali drugih površin.
  • Opustite dejavnosti pranja cest, ulic, dvorišč in avtomobilov, ki so velik porabnik vode.
  • Povečajte nadzor na internem vodovodnem omrežju in pomagajte preprečiti nekontrolirane izlive.
  • Upravljavca Rižanski vodovod Koper redno obveščajte o morebitnih okvarah in poškodbah na vodovodnem sistemu.

 

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                                         Direktor družbe:
Sandra Martinčić Loboda                                                                                    Gašpar Gašpar Mišič