Novosti parkirnega režima v Luciji

Z današnjim dnem je Javno podjetje Okolje Piran ponovno vzpostavilo plačljiv parkirni režim v občini Piran, veljati pa so začele tudi nekatere napovedane spremembe.

V želji, da bi zagotovili možnost kratkotrajnega parkiranja čim večjemu številu dnevnih uporabnikov, bo Okolje Piran poleg plačevanja parkirnine na območju TPC Lucija po novem zaračunavalo parkirnino tudi na parkirišču pred Zdravstvenim domom, med krožiščema pri Podvozni cesti in Cesti solinarjev ter pri športni dvorani Lucija. Na vseh javnih parkiriščih v Luciji bo prva ura brezplačna z obvezno namestitvijo parkirnega listka za vetrobransko steklo ali potrdilom preko mobilnega telefona kot dokazilom časa prihoda.


Uvedba abonmajev za prebivalce in zaposlene
Do pridobitve abonmaja na parkirišču TPC Lucija in med krožiščema pri pošti in Mercatorjem so upravičeni zaposleni na območju TPC Lucija, zaposleni med Podvozno cesto in Cesto solinarjev ter občani s stalnim prebivališčem v stanovanjskih blokih Obala 105, 107, 109, 111, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134 in 136. Upravičenost stalnih prebivalcev do pridobitve enega mesečnega abonmaja na gospodinjstvo bo ugotavljala Občina po prejeti vlogi na elektronski naslov obcina.piran@piran.si, medtem ko se lahko zaposleni za nakup obrnejo na Javno podjetje Okolje Piran. S seboj morajo prinesti potrdilo delodajalca o zaposlitvi in prometno dovoljenje.

Pri Zdravstvenem domu Lucija je brezplačno parkiranje za obiskovalce omejeno na prvih 60 minut z obvezno namestitvijo parkirnega listka za vetrobransko steklo ali potrdilom preko mobilnega telefona. Parkiranje z abonmaji na parkirišču pri Zdravstvenem domu ni možno.

Skladno s sklepom o določitvi plačljivih parkirišč in tarif za parkiranje na območju občine Piran stopa v veljavo tudi nova tarifa za skupni mesečni abonma po ceni 13 evrov, ki ga lahko občani koristijo na območju Fiese, Strunjana in pri »škveru« v Seči.