Novo delovno vozilo za zbiranje odpadkov

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. je z nabavo novega delovnega vozila obnovilo vozni park za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja odpadkov. Novo vozilo nemškega  proizvajalca Mercedes Benz ima smetarsko nadgradnjo italijanskega proizvajalca Farid.

Nadgradnjo sestavljata 100% varjeni zabojnik skupne prostornine 14,5 m3, z vgrajeno stiskalno ploščo in dvižna vrata. Prostornina vsipnega jaška je 2m3, po vsej širini vsipnega jaška ima vozilo vgrajeno protiprašno zaveso, pri dvignjenih vratih pa se sproži avtomatsko čiščenje.

Z novim vozilom bo zbiranje mešanih komunalnih odpadkov okolju bolj prijazno, saj ga poganja motor Euro 6, z razmerjem stiskanja odpadkov 6:1 pa bo manj voženj, manjše obremenjevanja občinskih cest in manjša poraba goriva.

Dobavitelj specialnega smetarskega vozila je podjetje Exprum d.o.o. iz Ljubljane, vrednost vozila pa znaša   139.600,00 € brez DDV.

   

 

Zadolžena za odnose z javnostmi:
Sandra Martinčić Loboda