Nove mobilne točke za zbiranje odpadkov v starem mestnem jedru Pirana

Javno podjetje Okolje Piran v starem mestnem jedru Pirana uvaja nadgradnjo sistema ravnanja z odpadki. Za izboljšanje čistoče bo na lokacijah, kjer zaznavajo največ kršitev odlaganja vreč izven predpisanega urnika, vzpostavilo mobilne točke (vozičke) za zbiranje odpadkov.

V starem mestnem jedru Pirana bodo lahko gospodinjstva in sobodajalci po novem odlagali odpadke na 11 mobilnih točkah, kjer bodo postavljeni vozički, opremljeni z informativno tablo o pravilnem ločevanju odpadkov v namenske vreče in zabojnike.

»Naj takoj poudarimo, da bo odlok ostal v veljavi v vseh določilih. Namenske vrečke z odpadki bo še vedno potrebno odlagati pred vrata med 21. in 7. uro zjutraj v zimskem času oziroma med 22. in 7. uro v poletnih mesecih. Da bi uporabnikom prišli naproti v primerih, ko urnika ni možno upoštevati, pa bomo odlaganje smeti omogočili še na zbirnih vozičkih in tako odpravili kupe razmetanih odpadkov, ki jih živali razvlečejo po ulicah in kazijo podobo našega mesta, kar nenazadnje meče slabo luč tudi na naše delo, čeprav vlagamo izjemno veliko truda v vzdrževanje javne higiene,« pojasnjujejo na Okolju, ki želi preprečiti pretekle situacije z vzpostavitvijo fleksibilnejšega sistema.

Na lokacijah, kjer so se sedaj kopičili odpadki in so skozi leta postale črne točke, bodo zato postavili vozičke, vreče z odpadki, ki jih bodo uporabniki odlagali vanje, pa bodo redno odvažali.

Lokacije vozičkov za zbiranje odpadkov:

 1. Resslova ulica – pri bivšem Hotelu Punta,
 2. Gregorčičeva ulica – velb pri Hotelu Zala,
 3. Gregorčičeva ulica – velb za restavracijo Pavel,
 4. Trubarjeva ulica – pri gostilni Rostelin,
 5. Verdijeva ulica – za gostilno Delfin,
 6. Vidalijeva ulica – vogal za Gea collegem,
 7. Pristaniška ulica – za Hotelom Tartini,
 8. Leninova ulica – velb pri hišni št. 3,
 9. Župančičeva ulica – pri parkirnem prostoru pri Zdravstvenem domu,
 10. Marxova ulica – trg pri hišni št. 33,
 11. Vodnikov trg.

Razlog za uvedbo novosti je spremenjena struktura lastništva nepremičnin, saj so stanovanjske enote, v katerih so nekoč živeli domačini, postale poslovna priložnost posameznikov, ki večinoma niso občani Pirana. Ti so svoje nepremičnine spremenili v nastanitvene obrate, oddajajo pa jih preko spleta, na način, da s svojimi gosti največkrat nimajo osebnega stika, gosti pa od lastnika ne prejmejo navodil, kako naj se v mestu ravnajo. Da bi se uspešno spoprijeli z naraščajočim številom kršitev pri odlaganju odpadkov si Okolje zato prizadeva vzpostaviti optimalnejši sistem, ki bo učinkovit, a fleksibilnejši in uporabniku prijaznejši.