Nova mivka za popolnejšo podobo Centralne plaže Portorož

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. bo na Centralni plaži Portorož v ponedeljek, dne 15.5.2017 pričelo z obnovitvijo peščenega dela plaže, torej z dobavo in razgrinjanjem novih 500 kubičnih metrov mivke.

Izvajalec del, podjetje Termit d.d. iz Moravč, bo investicijo v vrednosti 41.250 € brez DDV zaključil predvidoma v 10 dneh. Dela se bodo izvajala prilagojeno turističnim specifikam kraja, in sicer od ponedeljka do četrtka med 7.00 in 17.00 uro, v petek od 7.00 do 14.00 ure, v soboto in nedeljo pa se dela ne bodo izvajala.

Mivko bo izvajalec pripeljal in deponiral na parkirišču pri avtobusni postaji, od koder jo bo s traktorjem dovažal na plažo in to po poti mimo gostinskih lokalov Kapelca, Štrigon in Karamela. Parkirišče pri avtobusni postaji bo v času izvajanja del na plaži zaprto za uporabnike.

Vse občane in obiskovalce, ki se bodo v času trajanja del vozili skozi Portorož, prosijo za razumevanje in potrpljenje pri srečanju s transportnimi vozili za dovoz mivke, saj se zavezujejo, da bodo dela opravljena v čim krajšem možnem času.

 

Zadolžena za odnose z javnostmi:
Sandra Martinčić Loboda