Natančna analiza posod za mešane komunalne odpadke pri večstanovanjskih objektih

V okviru Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov smo izvedli terenski pregled vsebine posod pri večstanovanjskih objektih (blokih), kjer še vedno opažamo nepravilnosti pri ravnanju z odpadki.

  

Gospodinjstva, ki živijo v individualnih hišah vzorno ločujejo odpadke, med mešanimi odpadki (ostanek po ločevanju) konča le okoli 25% odpadkov, napake pa ugotavljamo pri gospodinjstvih v večstanovanjskih objektih. Skupna posoda za odpadke je velikokrat krinka za malomarneže, ki se skrivajo za kolektivno odgovornostjo.

Natančna analiza posod na Šolski in Ukmarjevi ulici v Luciji je pokazala, da je med mešanimi komunalnimi odpadki 50% mešane embalaže (plastične in kovinske ter tetrapaka), 25% papirja in kartona, 12% biorazgradljivih odpadkov. Vse te napačno odložene vrste odpadkov bi lahko uporabniki ločili, mi pa predali v reciklažo in predelavo.

  

V naslednjih mesecih bomo v sodelovanju z upravniki blokov sprejeli določene ukrepe, s katerimi si obetamo manj kršitev. Vse občanke in občane pa prosimo, da vsako nepravilnost prijavijo občinski inšpekciji.

Hvala, ker skupaj z nami skrbite za zdravo in čisto okolje.

 

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                           Direktor družbe:
Sandra Martinčić Loboda                                                         Alen Radojkovič