Nagradna akcija zbiranja še delujočih aparatov

Javno podjetje Okolje Piran 1. aprila  začenja akcijo zbiranja še delujočih aparatov, s katero želi spodbuditi občane k oddaji še delujočih električnih in elektronskih naprav v rumeni kotiček, ki je bil februarja vzpostavljen na Zbirnem centru Dragonja.

Občanke in občani lahko v akciji sodelujejo tako, da obiščejo Zbirni center Dragonja in v tamkajšnji kotiček za še delujoče aparate oddajo svoj aparat, ki še dobro dela, a ga ne potrebujejo več. Vsi, ki bodo ob oddaji zaposlenemu povedali, da so videli oglas o akciji, pa bodo v mesecu aprilu tudi simbolično nagrajeni.

V kotičke je dovoljeno predati le aparate, ki so delujoči in primerni za ponovno uporabo. Vsem zbranim aparatom se bo nato preverila funkcionalnost in električna varnost, nakar bodo vrnjeni na trg po primerni ceni ali pa bodo podarjeni.

Projekt se izvaja v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o. ter je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije.