Nadzorni svet Okolja Piran soglasno predlagal Neseta Dulaija za direktorja

V sredo, 10. maja, je na sedežu Javnega podjetja OKOLJE Piran potekalo odpiranje prispelih prijav na javni razpis za direktorja piranskega komunalnega podjetja. Na prosto delovno mesto se je v roku prijavilo osem kandidatov, od tega en ni izpolnjeval zahtevanih razpisnih pogojev, dve vlogi pa sta bili nepopolni.

Nadzorni svet je na razgovor povabil tri kandidate in v petek, 12. maja, izbirni postopek zaključil s predlogom Občinskemu svetu Občine Piran, da imenuje mag. Neseta Dulaija za direktorja Javnega podjetja OKOLJE Piran d.o.o., za mandatno dobo štirih let.