Kako do abonmaja za parkiranje v Portorožu, Strunjanu in Seči?

V času poletne turistične sezone je večina parkirišč v upravljanju Okolja Piran d.o.o. plačljivih, zato se poveča povpraševanje po abonmajih, ki so ugodnejša rešitev (tako za fizične osebe, kot tudi za pravne).

Pri izdaji abonmajev veljajo določena pravila, ki jih mora naše podjetje upoštevati, kot izvajalec javne službe, upoštevati pa jih morajo tudi uporabniki oziroma prosilci, ki so upravičeni do abonmaja.

Z uveljavitvijo Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) je možno urediti izdajo abonmajev le osebno, pri čemer naši uslužbenci vsakič preverijo istovetnost vlagatelja z osebnim dokumentom in prometno dovoljenje za vozilo za katero želi urediti abonma. Z vpogledom v osebni dokument in prometno dovoljenje se ugotavlja upravičenost do abonmaja.

Posamezni prosilec lahko ureja abonma le za lastno vozilo oziroma za vozilo družinskega člana, z izjavo, da njegov avto vozi prosilec. Izdani abonma velja le za eno vozilo, zato izdajamo identifikacijski kartonček le z eno registrsko številko.

Pravila so zelo enostavna; vsakič  morate priti osebno, s seboj imeti osebni dokument in prometno dovoljenje ter počakati nekaj minut, da naš uslužbenec preveri upravičenost do abonmaja in izpiše kartonček. Abonma lahko uredite na sedežu našega podjetja na naslovu Arze 1b med uradnimi urami, in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8.00 – 10.00 in od 11.00 – 13.00 ure.

Zadolžena za odnose z javnostmi:                                                                        Direktor družbe:
Sandra Martinčić Loboda                                                                                       Alen Radojkovič