Jernejev kanal dobil zeleno luč piranskih občinskih svetnikov

Svetniki in svetnice Občine Piran so na 37. redni seji obravnavali novelacijo investicijskega projekta ureditve kanala Sv. Jerneja ter z 18 glasovi za in 3 proti izdali soglasje k zadolžitvi Javnega podjetja Okolje Piran d.o.o. do višine 1.500.000,00 evrov za namen izgradnje mostovža v Jernejevem kanalu.

Občinski svet je na seji 16.6.2022 že obravnaval in potrdil investicijski projekt »Ureditev kanala Sv. Jerneja«, s katerim je potrdil investicijsko vrednost projekta v višini 1.893.419,28 evrov, na današnji 37. redni seji pa potrdil tudi njegovo novelacijo in izdal soglasje k zadolžitvi z namenom financiranja izgradnje mostovža.

Razlogi za novelacijo so bili povečana investicijska vrednost projekta na 2.651.993 evrov na podlagi končnega projekta za izvedbo (PZI) in popisa gradbeno obrtniških in inštalacijskih del (GOI), k čemur so največ prispevale podražitve energentov, gradbenih materialov in gradbenih del, sprememba terminskega plana izvedbe projekta, ki se je zamaknil za dva meseca, ter spremembe v finančni konstrukciji projekta, v katero je bila vključena odobritev ugodnega kredita Slovenskega regionalno razvojnega sklada.

Slednjega je Javno podjetje Okolje Piran pridobilo za financiranje gradnje dvoetažnega lesenega mostovža v Jernejevem kanalu 12. septembra letos, in sicer v višini 1.500.000,00 evrov z ročnostjo kredita 20 let, 12-mesečnim moratorijem in 2,85 odstotno fiksno obrestno mero.

»Kot smo zatrjevali od začetka, bo projekt samovzdržen in niti en sam evro ne bo šel iz proračuna. Financiral se bo iz naslova priveznin in s tem denarjem se bo tudi vračalo najeto posojilo. Projekt prav tako ne bo bremenil drugih gospodarskih javnih služb, se pravi, da se na njegov račun ne bo podražila smetarina, kot tudi ne nobena druga storitev. Vsak poslovnež mora biti sposoben pripraviti samovzdržen projekt in to nam je bil glavni izziv,« je poudaril direktor Okolja Gašpar Gašpar Mišič, ki se je ob zaključku mandata zahvalil svetnikom za sodelovanje. »Skupaj smo uspešno sanirali Okolje Piran in uspešno bomo pripeljali do izvedbe tudi projekt Jernejevega kanala,« je dejal prvi mož Okolja, ki si je za ureditev degadiranega območja prizadeval vse od prihoda na piransko komunalno podjetje junija 2019.

Za izdajo soglasja k zadolžitvi je občinski svet moral sprejeti tudi Odlok o spremembi proračuna. Takoj po uveljavitvi le-tega bo sledil podpis pogodbe z izbranim izvajalcem, podjetjem Adriaing d.o.o, in uvedba v delo.

rneje