Javno podjetje Okolje Piran optimizira logistiko zbiranja komunalnih odpadkov

Javno podjetje Okolje Piran se je lotilo optimizacije prevozov vseh frakcij komunalnih odpadkov, s katero želi zagotoviti učinkovitejše prevoze, optimalno izkoriščenost vozil ter nižje stroške zbiranja odpadkov.

V podjetju so s pripravo podatkov za potrebe izvajanja testnih voženj pričeli že pred petimi meseci, načrtovanje in vzpostavljanje novih transportnih poti pa se bo predvidoma nadaljevalo do konca koledarskega leta.

Rezultati prvih analiz kažejo, da bo Okolje z racionalnejšo organiziranostjo delovnih procesov na letni ravni skrajšalo transportne poti za približno 45.000 prevoženih kilometrov in tako prihranilo več kot 10 tisoč evrov stroškov za gorivo. »Poleg ekonomskega vpliva bo imel ukrep tudi pozitiven ekološki učinek, saj bomo z zmanjšanjem emisij iz izpušnih sistemov bistveno izboljšali naš ogljični odtis,« je okoljski pomen optimizacije izpostavila vodja enote ravnanja z odpadki Sandra Loboda.

Ker bo uvajanje sprememb vplivalo na razpored oz. dneve odvozov, bodo novi koledarji gospodinjstvom na vseh območjih občine Piran razdeljeni po koncu procesa. Izvajalec komunalnih storitev do tedaj uporabnike naproša za strpnost in razumevanje, če opazijo, da na njihovem odjemnem mestu zabojniki niso bili izpraznjeni več kot teden dni, pa jih lahko na to opozorijo preko telefonske številke 05/617-50-56.