Javno podjetje Okolje Piran leto 2019 zaključilo z najvišjim dobičkom od ustanovitve družbe

Javno podjetje Okolje Piran je v letu 2019 zaključilo poslovanje s pozitivnim rezultatom v višini 306 tisoč evrov, kar je najvišji dobiček v celotnem obdobju poslovanja družbe. Dosežen izid gre pripisati uspešnemu izvajanju kratkoročnih sanacijskih ukrepov, kaže letno poročilo, ki ga je na četrtkovi seji sprejel občinski svet Občine Piran.

Novo poslovodstvo družbe je junija lani aktivno pristopilo k sanaciji javnega podjetja in izboljšalo poslovanje z reprogramiranjem dragih najetih kreditov oz. najemom dolgoročnega kredita pod ugodnejšimi finančnimi pogoji. Poleg navedenega je k boljšim rezultatom pripomoglo tudi znižanje stroškov obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, na račun katerega bo družba letno prihranila 170.000 evrov, znižanje stroškov dobaviteljev s popusti, izboljšan nadzor nad naročili, optimizacija delovnih procesov, zviševanje tržnega deleža (oddaja dela plažne površine Hotelu Palace) in centralizacija nabave.

Doseženi prihodki so v letu 2019 tako znašali 10.733.619 evrov in so se v primerjavi z letom 2018 povišali za 3,2-odstotka, medtem ko so odhodki znašali 10.433.052 evrov in so se v primerjavi z letom poprej povišali za 0,9-odstotka.

V letu 2020 se bo sanacija nadaljevala na podlagi opredeljenih izhodišč s ciljem izboljševanja učinkovitosti poslovanja. Med prioritetami bo zlasti pričetek obnove dotrajanega voznega parka, izboljšanje komunikacije z uporabniki storitev, urejanje katastra infrastrukture in podzemnih vodov, pospešeno saniranje onesnaževanja s komunalnimi odpadnimi vodami, pregled in priprava celovite slike kanalizacijskih vodov ter nadaljevanje izboljšanja likvidnosti.

Javno podjetje Okolje Piran, v katerem je trenutno 120 zaposlenih, je torej kljub slabemu finančnem položaju uspešno zaključilo poslovanje v letu 2019. »Čaka nas še veliko novih izzivov, naše dosedanje poslovanje pa nam daje zagotovo dovolj razlogov za optimizem tudi v prihodnje,« je z dosežki zadovoljen direktor podjetja Gašpar Gašpar Mišič, ki bo nadaljeval s sanacijo in si še naprej prizadeval, da Okolje postane odličen javni servis.