Otvoritev drevoreda in zunanjega fitnesa na Belem križu

Občina Piran ima novo zeleno oazo. Dolgo spregledan in zanemarjen obcestni pas na Belem križu je dobil nov namen.

Preurejanje območja na vrhu belokriškega slemena se je začelo leta 2019 z odstranitvijo razraslega goščavja, namesto katerega smo letos ob svetovnem dnevu Zemlje (22. aprila) posadili 27 lip in lokacijo naredili še bolj zeleno, še bolj privlačno za pešce in kolesarje, predvsem pa poskrbeli, da bodo občani deležni boljše kakovosti gibanja in življenja.

Slednje na 300 metrih poti po novem spremlja prelep enoreden drevored, ki jim bo v bodoče nudil senco v vročih poletnih dneh, čebelam pa možnost nabiranja nektarja, saj ima lipa poleg drugih kvalitet tudi medonosno vlogo.

Ob otvoritvi lipove aleje v počastitev 27. mednarodnega kongresa Tafisa 2022, ki je v minulih dneh potekal v Portorožu, je zaživelo tudi novo športnorekreacijsko območje, namenjeno vsem starostnim skupinam prebivalstva.

Verjamemo, da bodo drevesa in telovadna orodja, ki jih je za povečanje športne aktivnosti priskrbela Občina Piran, marsikoga spodbudila h gibanju v naravi in da bo to postal kraj rekreacije in druženja, kjer se bosta krepila zdravje ter socialni stiki.