Obvestilo o splošni deratizaciji

Javno podjetje Okolje Piran bo ta teden izvajalo splošno sistematsko deratizacijo javnega kanalizacijskega omrežja v občini Piran.

Prvo letošnje preventivno zatiranje glodavcev z obešanjem parafinskih vab na pokrove kanalizacijskih jaškov bo potekalo

od srede, 6. 4. 2022 do petka, 8. 4. 2022.

Postopek bo izveden v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem.

V primeru neugodnih vremenskih razmer bo termin izvedbe prestavljen na kasnejši datum. Javnost bo o morebitnih spremembah pravočasno obveščena.

Z željo po čim bolj učinkoviti deratizaciji vse uporabnike kanalizacijskega omrežja naprošamo, naj ostankov hrane in odpadnih olj ne mečejo v kanalizacijske odtoke.

Dodatne informacije in pojasnila so zainteresiranim občanom na razpolago na telefonski številki 05/617-50-00 ali na elektronskem naslovu info@okoljepiran.si.