(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za najem dela nepremičnine v Portorožu na parc. št. 1570/6, k.o. Portorož

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Sloveno.