(Slovensko) Namera o oddaji začasnih prodajnih mest v Luciji