(Slovensko) Javno naročilo za prevzem in obdelavo nenevarnih odpadkov iz CČN v Piranu