(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem gostinskega lokala “sedaj lokal Paco” na Centralni plaži v Portorožu