(Slovensko) JAVNO NAROČILO PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI “IZBIRA NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA ZA PREVZEM IN OBDELAVO LOČENO ZBRANE ODPADNE MEŠANE EMBALAŽE”

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Sloveno.