(Slovensko) Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti ” Izbira najugodnejšega ponudnika za prevzem in obdelavo ločeno zbrane odpadne mešane embalaže (k. š. odpadka 15 01 06)

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Sloveno.