(Slovensko) Javno naročilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za storitev: »REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA OBDOBJE 2019 – 2021«

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Sloveno.