(Slovensko) Namera o oddaji plažne površine v najem – 15 m2