(Slovensko) JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO DELA STAVBE V IZMERI 7,4 m2 V NAJEM

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Sloveno.