(Slovensko) Razpis za izvedbo ureditvenih del na parkirišču Strunjan