(Slovensko) Javno naročilo po odprtem postopku za izbiro najcenejšega ponudnika za: “Dobava pogonskih goriv za obdobje 24 mesecev”

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Sloveno.