(Slovensko) Javno zbiranje ponudb za najem dela površine na Centralni plaži v Portorožu za postavitev otroškega zabaviščnega parka na parc. št. 1570/6 k.o. Portorož (del cca. 1300 m2)

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Sloveno.