(Slovensko) Javno naročilo “Sanacija tlačnega voda na CČN Piran I. faza”

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Sloveno.